Chương trình đào tạo và huấn luyện phát triển đội ngũ quản lý của Glandore Systems

Thực hiện chiến lược phát triển con người đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh của công ty Glandore Systems, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ gia công phần mềm, BPO, nhân sự, đến từ Ireland, đang từng bước xây dựng đội ngũ quản lý nòng cốt chất lượng và hiệu quả.

Nghiên cứu cẩn thận về yêu cầu, mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực của công ty, tìm hiểu mong muốn phát triển cá nhân của từng anh chị quản lý, Talent Mind Education đã thiết kế chương trình đào tạo và huấn luyện đội ngũ quản lý đặc thù dành riêng cho Glandore Systems.

Chương trình được thiết kế bao gồm hai giai đoạn đào tạo và huấn luyện dựa trên tương tác tích cực. Chương trình được bắt đầu từ tháng 12/2012, triển khai trong 9 tháng.

Talent Mind Education, www.talentmind.edu.vn, là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và huấn luyện hiệu quả kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý và lãnh đạo. Công ty chuyên thiết kế, phát triển các chương trình huấn luyện và phát triển tài năng quản lý và lãnh đạo.