Giảng Viên Đại Học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Tham Gia Chương Trình Nâng Cao Kỹ năng Chuyên Nghiệp

Tiếp tục triển khai chương trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học, từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2011, công ty Talent Mind Education đã kết hợp cùng Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh triển khai liên tục các khóa tập huấn kỹ năng chuyên nghiệp dành cho giảng viên của Khoa. Chương trình huấn luyện tập trung trên các kỹ năng chuyên nghiệp về giải quyết vấn đề sáng tạo, quản lý dự án, giao tiếp, giao tiếp, trình bày hiệu quả, xây dựng nhóm, v.v, dành cho đối tượng giảng viên đại học. Các giảng viên được bổ sung các kỹ năng về quản lý dự án, lãnh đạo con người để áp dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy, hướng dẫn sinh viên và quản lý hiệu quả các dự án nghiên cứu.

Các giảng viên của Khoa, không phân biệt tuổi tác, đã tham gia rất tích cực trong  thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm, thực hiện các bài tập tình huống, các dự án giả lập.  Các giảng viên cùng nhau chia sẻ và đánh giá cao những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thu hoạch được qua khóa tập huấn giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, cố vấn sinh viên và hiệu quả hơn trong nghiên cứu khoa học và quản lý dự án nghiên cứu và phát triển.

Chương trình tập huấn được trực tiếp thực hiện bởi Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Tổng giám đốc của Talent Mind Education, người có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc, quản lý, lãnh đạo và đào tạo huấn luyện nhân sự trong các tổ chức, công ty lớn với môi trường đa văn hóa như Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản; cũng như kinh nghiệm giảng dạy ở các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu sau khóa tập huấn, các giảng viên của Khoa đã chia sẻ:

GVC. TS. Phạm Huy Hoàng, ĐHBK TPHCM – “Khóa học cần thiết cho giảng viên trong việc giảng dạy theo phương pháp mới”

GV. ThS. Đỗ Thị Ngọc Khánh, ĐHBK TPHCM “Tính hệ thống – Các clip minh họa tốt – Giảng viên tâm huyết và trách nhiệm”

PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc – “Khóa học giúp người học nắm được những vấn đề cơ bản xây dựng và quản lý dự án.”

GV. Đặng Phi Vân Hài – “Khóa học giúp cải tiến kỹ năng xây dựng & phát triển nhóm, giúp làm việc nhóm hiệu quả hơn”

GV. Lê Song Thanh Quỳnh – “Khóa học giúp học viên hiểu rõ đặc điểm của các công việc hợp tác nhóm; tự tin hơn khi trở thành lãnh đạo một nhóm.”

GV. ThS. Đỗ Thành Thanh Sơn – “Khóa học rất sinh động. Giảng viên hiểu sâu vấn đề nên trình bày đơn giản, dễ hiểu”

GV. Lê Ngọc Bích – “Cô đọng, sinh động, phương pháp tích cực!”