Hệ thống học trực tuyến kỹ năng chuyên nghiệp

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp phát triển kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho tất cả các nhân viên, Talent Mind Education đã triển khai hệ thống học trực tuyến kỹ năng làm việc chuyên nghiệp với mô hình học tương tác:

-Người học trắc nghiệm để tìm ra điểm mạnh, xu hướng tính cách, nghề nghiệp, công việc của bản thân và lập kế hoạch phát triển.

-Người học học và thực hành các nhóm kỹ năng:

  • Nhóm các kỹ năng học tập chủ động và hoạch định nghề nghiệp
  • Nhóm các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
  • Nhóm các kỹ năng quản lý và lãnh đạo
  • Nhóm ác kỹ năng quản lý tài chánh cá nhân, kỹ năng tìm việc, kỹ năng khởi nghiệp
  • Nhóm các kỹ năng sống: kiến thức giới tính, an toàn – thoát hiểm, hiểu biết HIV-AIDS và cách phòng chống, v.v

-Quản lý quá trình học và phát triển kỹ năng

Các kỹ năng được xây dựng với các bài học tương tác, các bài tập tình huống thực tế, các bài trắc nghiệm đánh giá cá nhân hướng đến từng nhóm đối tượng riêng biệt như sinh viên, người đi làm, người làm công tác quản lý, v.v.

Hệ thống học trực tuyến được phát triển dành riêng cho từng đơn vị, tổ chức trường học, doanh nghiệp. Đây là giải pháp đem lại lợi ích đào tạo đồng bộ cho tất cả nhân viên, thành viên tổ chức với sự quản lý đào tạo hiệu quả và chi phí tiết kiệm tối ưu.

Vui lòng tham khảo www.kynangchuyennghiep.vn, để biết thêm chi tiết, liên hệ info@talentmind.edu.vn