Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Sinh Viên

Hội thảo về chương trình đào tạo mới theo mô hình CDIO (Conceiving – Designing – Implementing –Operating) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 16/5/2011. Khách mời đăc biệt của hội thảo là  Giáo sư Edward Crawley, Viện Kỹ thuật Massachusetts, Hoa Kỳ, một trong những lãnh đạo của Đề xướng CDIO, đang được áp dụng tại nhiều trường đại học trên thế giới. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham dự đông đảo nhiều trường đại học và các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã thảo luận và chia sẻ về yêu cầu chất lượng nhân lực tuyển dụng.

TS. Nguyễn Huy Hoàng, CEO Talent Mind Education trình bày tại hội thảo
TS. Nguyễn Huy Hoàng, CEO Talent Mind Education trình bày tại hội thảo

Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, CEO của Talent Mind Education được mời trình bày tại hội thảo về giải pháp nâng cao chất lương đào tạo. Theo Tiến sĩ Hoàng, chất lượng đào tạo được thể hiện qua năng lực của sinh viên trong quá trình học, rèn luyện thực hành và làm việc trong môi trường doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường. Năng lực sinh viên được cấu thành dựa trên ba yếu tố: kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm. Với kiến thức được truyền đạt, kỹ năng được cung cấp, sinh viên trải nghiệm rèn luyện các kiến thức, kỹ năng thông qua các hoạt động thực hành, hoạt động thực tập trong môi trường doanh nghiệp, hoạt động đoàn đội, hoạt động sống, xã hội. Tiến sĩ Hoàng đã trình bày các giải pháp cụ thể mà Talent Mind Education đã và đang phối hợp cùng các trường đại học và doanh nghiệp thực hiện để tăng cơ hội thực tập dành cho sinh viên, gia tăng sự nối kết giữa trường đại học và doanh nghiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu, hội thảo công nghệ, đồng thời cũng nêu ra rằng song song bên cạnh việc nâng cao năng lực sinh viên, việc nâng cao kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của đội nghũ giảng viên là yêu cầu cấp thiết,v.v. (Tham khảo bài trình bày của Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng tại link http://www.slideshare.net/Talentmind/how-to-improve-students-ability, hoặc trang web ĐHQG TPHCM mục CDIO)