Hỗ Trợ Thực Tập Cho Sinh Viên

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ sinh viên sắp tốt nghiệp và nâng cao tính thực hành trong quá trình học của sinh viên thông qua các chương trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp, Talent Mind Education đóng vai trò là cầu nối giữa các trường đại học, cao đẳng và các doanh nghiệp trong việc giới thiệu các chương trình thực tập đến sinh viên. Chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho sinh viên các kỹ năng thực tập, làm việc chuyên nghiệp để các bạn sinh viên có thể hòa nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc tại doanh nghiệp và đạt được hiệu quả thực tập.

Talent Mind Education hỗ trợ sinh viên các chương trình sau:

1. Cổng thông tin giữa sinh viên và công việc thực tập, doanh nghiệp tuyển dụng và trường học

Cổng thông tin được xây dựng đặt tại địa chỉ www.internship.edu.vn

 • Các chức năng cho sinh viên: Tìm kiếm công việc thực tập; Tạo và quản lý hồ sơ nghề nghiệp; Nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc thực tập; hành trang thực tập; v.v.
 • Các chức năng cho nhà tuyển dụng: Tìm kiếm hồ sơ sinh viên thực tập; đăng tuyển dụng công việc thực tập miễn phí; quản lý các công việc thực tập đã đăng tuyển dụng; v.v.
 • Các chức năng cho trường học: Tìm kiếm công việc thực tập cho sinh viên; công cụ thống kê thực tập của sinh viên trường mình và so sánh với các trường khác; kinh nghiệm thực tập chia sẻ với sinh viên; v.v.

2. Chương trình hội thảo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho sinh viên

Talent Mind Education kết hợp với các trường đại học cung cấp các hội thảo chuyên đề về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên. Chủ đề các hội thảo xoay quanh các kỹ năng mềm thiết yếu như kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng trình bày ấn tượng, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, v.v. Các hội thảo được tổ chức định kỳ với sự tài trợ độc quyền của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp tài trợ độc quyền cho mỗi hội thảo, tham gia tư vấn cho sinh viên những kinh nghiệm làm việc thực tế  cũng như cung cấp cho sinh viên những cơ hội thực tập và việc làm tại công ty.

Chủ đề các hội thảo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên được tổ chức trong năm 2011:

 • Interview skills: making first impression to employers
 • Effective communication: the key to success
 • Seven steps to an effective presentation
 • Listening skills: the power of listening
 • Writing skills: getting your message across clearly
 • Time management – self management for success
 • Tools and methods  for problem solving
 • Seven Essential Skills for Teamwork
 • Ten essential skills for  project manager
 • Top 7 skills to develop leadership

Tài trợ độc quyền cho từng hội thảo mang lại sự quảng cáo tuyển dụng hiệu quả với chi phí hợp lý. Doanh nghiệp đăng ký tham gia tài trợ độc quyền cho hội thảo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên, xin liên hệ qua email info@talentmind.edu.vn hoặc điện thoại 091 840 3320.